Tag Archives: δικηγόρος

Αποτελέσματα συγκέντρωσης στο ΤΣΑΥ (ΔΣ ΕΤΑΑ) στις 14.03.2014

Η σημερινή «έκτακτη» συνεδρίαση του ΕΤΑΑ δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα, δεδομένου ότι παρίσταντο μόνο 3 μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ. Οι υπόλοιποι, έχοντας προφανώς αγανακτίσει από τη συμπεριφορά του Προέδρου του ΕΤΑΑ, δεν εμφανίστηκαν, ούτε στο κρήριο, ούτε στα περίχωρα.

Σημαντικά είναι τα έγγραφα που έλαβε ο Πρόεδρος του ΕΤΑΑ την 12.03.2014, δηλαδή μία μέρα μετά την προηγούμενη συνεδρίαση οπότε και δεν ελήφθη απόφαση, παρότι υπήρχε διάχυτη βεβαιότητα ότι θα αποφάσιζαν επί 4 βασικών θεμάτων, όπως αναρτήσαμε στις 11.03.2014, δηλαδή βάσει μιας εισήγησης «ουρανοκατέβατης» του Προέδρου.

Στην προηγούμενη συνεδρίαση, καθ’ ό χρόνο βρισκόμασταν στην αίθουσα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης, ΟΥΔΕΝ κώλυμα νομικό ή άλλο διατυπώθηκε, από οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ, αναφορικά με την εισήγηση που μας είχε θέσει σε γνώση όλων μας ο Πρόεδρος. Αντίθετα, πληροφορηθήκαμε σήμερα πως, μόλις φύγαμε, η Κυβερνητική Επίτροπος … «πάγωσε» τη λήψη απόφασης, επικαλούμενη αντιρρήσεις νομιμότητας.  Ενώ δηλαδή στις 12.03.2014 όλα έδειχναν ότι οδηγούμαστε στη μερική επίλυση του προβλήματος, εντούτοις, λίγη ώρα μετά τις διαβεβαιώσεις για την λήψη μιας συμβιβαστικής λύσης, το όλο ζήτημα πάγωσε.

Θα επανερχόμαστε, αγαπητό ΔΣ του ΕΤΑΑ, και στις επόμενες συνεδριάσεις σας, οπότεδήποτε τις ορίσετε, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα.

Η πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής έγγραφα για να τα θαυμάσετε. Ειδικά εκείνο το χρονοδιάγραμμα στα αγγλικά είναι νομίζω σημαδιακό της θέσης του ΕΤΑΑ και του Υπουργού απέναντι στους δανειστές μας.

 

πρόσκληση ΔΣ

συνημμένα έγγραφα στην πρόσκληση του ΔΣ για το ΚΕΑΟ

συνημμένα έγγραφα στην πρόσκληση του ΔΣ για το ΚΕΑΟ

το αγγλικό κειμενάκι20140314_12413320140314_12413720140314_12414220140314_124815πρόσκληση ΔΣ

Αποτελέσματα συγκέντρωσης στο ΤΣΑΥ (ΔΣ ΕΤΑΑ) στις 11.03.2014

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΕΤΑΑ προέβη σε μία κίνηση εκπλήξεως. Φέρνει ενώπιον του ΔΣ έγγραφο – πρόταση – εισήγηση για να αποφασίσει να σταλεί ως πρόταση στον Υπουργό. Ανεξαρτήτως της νομιμότητας εισήγησης νέων θεμάτων, εκτός εισηγήσεως όταν δεν παρίστανται όλα τα μέλη, οι προτάσεις του είναι οι κάτωθι:

1. Θέτει ως αναγκαία τη διατήρηση στο ασφαλιστικό καθεστώς προ του 2011, δηλαδή εισηγείται την αναστολή της ένταξης σε κατηγορίες, τουλάχιστον για 3ετία. Αναφέρει ότι αυτή είναι η πρότασή του από τον Νοέμβριο του 2013.

Σημ. Στα ταμεία μας μεταγενέστερα επιβλήθηκαν οι προσαυξημένες εισφορές, ενώ στο ΤΣΜΕΔΕ, αντίθετα, δεν επιβλήθηκαν αλλά ανεστάλησαν με απόφαση του ΕΤΑΑ.

2. Για το ΚΕΑΟ, εισηγείται πως θα πρέπει να ανασταλεί για ποσά κάτω από 30.000 για τα φυσικά πρόσωπα (εννοεί δλδ άμεσα ασφαλισμένους, που καλύπτουν εξ ιδίων τις εισφορές τους). Αντίθετα για τους εργοδότες δεν θα υπάρξει αναστολή, οπότε θα ισχύουν οι ρυθμίσεις του ΚΕΑΟ, όπως αυτές αποτυπώνονται στο νόμο, ήτοι θα αποστέλλονται για οφειλές άνω των 5000€

Σημ. θεωρεί όμως αυτονόητο ότι ο εργοδότης έχει χρήματα να πληρώσει, εν μέσω οικονομικής κρίσης.

3. Τέθηκε το θέμα της θεώρησης βιβλιαρίων, για αυτούς που αδυνατούν να πληρώσουν τις ετήσιες εισφορές, έχοντας μειωμένο εισόδημα και έχοντας σοβαρές ασθένειες.

Σημ. Επισημάνθηκε έντονα από μέλος του ΔΣ πως το θα πρέπει να απαλειφθεί η διατύπωση περί σοβαρής ασθένειας, καθώς εάν κάποιος έχει σοβαρή ασθένεια μπορεί να έχει κάλυψη μέσω επιτροπών, ενώ θα πρέπει να είναι καλυμμένος υγειονομικά και αυτός που δε φέρει σοβαρή ασθένεια.

4. Επίσης εισηγήθηκε να μην είναι αναγκαία η πληρωμή του συνόλου των ετήσιων εισφορών για την ασφαλιστική κάλυψη, προς συνάρτηση των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, για τους οποίους αρκούν πολύ λίγα ημερομίσθια για την χορήγηση ασφαλιστικού βιβλιαρίου.

5. Τέλος, αναφέρθηκε ως προς το ζήτημα του επιδόματος ανεργίας σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ, προτείνοντας πως θα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί η έννοια του ανέργου. Με το σημερινό καθεστώς θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει και καλύψει τις ασφαλιστικές του εισφορές πλήρως, κάτι το οποίο διαπιστώνει ως ανέφικτο, αφού είναι άνεργος. Συνεπώς, καταλήγει, θα πρέπει να υπάρξει αποδέσμευση της ασφάλισης από την ιδιότητα και θα πρέπει να ασφαλίζεται η εργασία, οπότε θα είναι καθορισμένη η ιδιότητα του ανέργου. Κι αν διατηρηθεί όμως η ασφάλιση της ιδιότητας, προτείνει πως θα μπορούσε να θεσπιστεί ότι δύναται να διακόψει την ασφάλιση, διατηρώντας την ιδιότητα και ασκώντας επάγγελμα. Η διακοπή θα μπορούσε να διατηρηθεί για 5 χρόνια και για 2 φορές (5 Χ 2 = 10 χρόνια) σε όλην την επαγγελματική δραστηριότητα με ισόχρονη παράταση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (σημειώνοντας ότι θα απαιτηθούν 40 χρόνια πραγματικής απασχόλησης).

Αποτελέσματα συγκέντρωσης στο ΕΤΑΑ στις 06.03.2014

Σήμερα κατά τη συνεδρίαση στο ΕΤΑΑ, δεν ελήφθη απόφαση καθώς αποχώρησε ένα μέλος οπότε και πάλι δεν υπήρξε η απαιτούμενη πλειοψηφία. Πέραν αυτών, ο Πρόεδρος Σελλιανάκης έκανε τις εξής ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις.

Καταρχήν προκύπτει από το αναρτημένο έγγραφο (κλικ εδώ) ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος πρότεινε να ανέβει το όριο του ποσού στα 30.000€, τουλάχιστον προσωρινά. Δηλαδή πρότεινε να υπαχθούν στο ΚΕΑΟ όσοι οφείλουν πάνω από 30.000€, ήτοι, κατά την συλλογιστική του, αυτοί που οφείλουν από 5 χρόνια και πάνω εισφορές. Αντίθετα, για τους εργοδότες ασφαλισμένων, θα ισχύει το όριο των 5.000€.

 Επίσης ο Πρόεδρος, ισχυρίζεται ότι η ανωτέρω απόφαση (ιδ. ανωτέρω σύνδεσμο) ΔΕΝ αφορά το ΤΑΝ και τους άλλους φορείς υπό το ΕΤΑΑ αλλά μόνο το ΤΣΜΕΔΕ, καθώς εκείνο εισηγήθηκε να μην σταλούν τα στοιχεία των μελών του στο ΕΤΑΑ, με τους μηχανικούς που επανειλημμένα μεταβαίνουν στις συνεδριάσεις του ΕΤΑΑ. Το πρόβλημα που τίθεται αφορά στο σκεπτικό και αποφασιστικό κομμάτι της απόφασης. Δηλαδή, στο σκεπτικό αναφέρεται έγγραφο του ΤΣΜΕΔΕ, καθώς και η επιθυμία των παρόντων μηχανικών να μην σταλούν από το ΤΣΜΕΔΕ στοιχεία στο ΚΕΑΟ. Κατά τον Πρόεδρο, επ’ αυτού αποφάσισε το ΕΤΑΑ, οπότε αφορά η αναστολή των στοιχείων στο ΚΕΑΟ μόνο τους ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ.

Το αστείο, στα όρια δηλαδή του γελοίου, τα λοιπά μέλη του ΔΣ του ΕΤΑΑ διαφωνούσαν με την ερμηνευτική αυτή προσέγγιση, αναφέροντας μάλιστα ότι υπήρξε και μία επιστολή γενική που είχαν διαβάσει από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που όμως δεν απευθυνόταν στο αρμόδιο ΕΤΑΑ αλλά στην πολιτεία γενικά και τον Υπουργό. Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ αυτή βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (σύνδεσμος).

Εκτυπώστε την γιατί ανεβοκατεβαίνει για κάποιον …. μυστήριο λόγο την τελευταία εβδομάδα!!!!
(καλού-κακού εμείς κάναμε σώσαμε ένα αρχείο .pdf εδώ)

 Εν συνεχεία εν μέσω έντασης, η συνέλευση διαλύθηκε οπότε μας έμεινε το ερώτημα, ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΙ ΚΑΝΕΙ ;;;

 Μαθαίνουμε από τους μηχανικούς (για άλλη μία φορά) ότι φέρεται πως έχει υπάρξει έγγραφη απάντηση από το Ταμείο Νομικών, την οποία όμως ο Πρόεδρος δεν μας έδωσε, οπότε και αρμοδίως θα την αναζητήσουμε από το Ταμείο Νομικών.

Τέλος, το πιθανότερο θα συνεδριάσει η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΝ την Τρίτη 11.03.2014, οπότε και το συντομότερο θα σας ενημερώσουμε.

ΕΚΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ!

Συγκέντρωση στο ΕΤΑΑ Μάρνη 22, ώρα 14.30 στις 06.03.2014

θέτουμε επιχειρήματα, κατά τη συνεδρίαση του ΕΤΑΑ την Πέμπτη, για την αναστολή αποστολής των στοιχείων οφειλετών του ΕΤΑΑ στο ΚΕΑΟ μέχρις, τουλάχιστον, όταν προωθηθούν συλλογικά ευμενέστερες λύσεις και τεθούν προϋποθέσεις, που θα λαμβάνουν υπόψη κοινωνικά κριτήρια. Σήμερα το μόνο κριτήριο που τίθεται είναι η οφειλή να ξεπερνάει τα 5.000€, χωρίς να τίθενται λοιπά οικονομικά, κοινωνικά ή άλλα κριτήρια. Προωθούμε την τροποποίηση του νόμου ώστε να αυξηθεί το κατώτατο ποσό για την αποστολή των στοιχείων στο ΚΕΑΟ, τουλάχιστον στο τριπλάσιο του ισχύοντος.

Παράληλα πιέζουμε για την αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΖΗΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΠΕΤΥΧΑΝ. Ακολούθως προωθούμε την άποψή μας ότι θα πρέπει οι εισφορές να υπολογιστούν επί δίκαιης βάσης, η οποία θα πρέπει να συναρτάται και προς το εισόδημα αλλά και ως προς τη δυνατότητα κάλυψης των εν γένει δημοσίων βαρών.

ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΠΟΥΓΙΟ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΜΕ ΠΛΑΚΑΤ ΚΑΙ ΠΑΝΟ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, γι’ αυτό παράκληση: 

ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΟΦΕΊΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΜΕ ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ !!!!!!!!

Σύνδεσμος

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ, διαβίβαση στοιχείων στο ΚΕΑΟ

ΕΠΕΙΓΟΝ!

Μιας που οι μηχανικοί μας δείχνουν το δρόμο, πρέπει να κλείσουμε το πάρτυ και τις χαρές μας και να δούμε τις εξελίξεις. Συνοψίζοντας από το σχετικό blog σας αναφέρω ότι οι εξελίξεις τρέχουν.

Συνημμένα στον κατωτέρω σύνδεσμο (1) θα βρείτε το έγγραφο του Υπ. Εργασίας, Ασφάλισης κλπ με το οποίο στις 19/2 καλεί το ΕΤΑΑ ώστε ΝΑ ΠΡΟΩΘΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το ΚΕΑΟ, υλοποιώντας τις διατάξεις του Ν.4172/2013.

Το ΕΤΑΑ και ο Πρόεδρος του, μία μόλις ημέρα μετά (20/2, απίστευτη ευκινησία για δημόσια υπηρεσία) προωθεί τις απειλές του κου Βρούτση, προς τα αντίστοιχα Ταμεία και τις Διευθύνσεις Εισφορών τους. 

Τα έγγραφα αυτά απευθύνονται και προς τα ταμεία των Δικηγόρων. Σημειώνεται δε ότι οι οφειλές προς είσπραξη αφορούν σε μη παρασχεθείσες υπηρεσίες, αφού το μη σφράγισμα των βιβλιαρίων, αυτομάτως σημαίνει τη μη ασφαλιστική κάλυψη. 

Παρατίθεται κατωτέρω ο σύνδεσμος των μηχανικών με τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας τη Δευτέρα και Πέμπτη. 

1. http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83/

2. http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B1-2402-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-930-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CF%84%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1/

3. http://synelefsimixanikon.espivblogs.net/%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%B7-%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%AD%CE%BC%CF%80%CF%84%CE%B7-2702-%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82-23/

Σύνδεσμος

Με τους μηχανικούς είμαστε δίπλα (κλικ εδώ)

Οι μηχανικοί οργανώθηκαν πρώτοι και σίγουρα έχουν οργανωθεί εξαιρετικά δυναμικά. Οι δράσεις τους όπως και οι δικές μας επηρεάζουν αλλήλους. Είναι λοιπόν λογικό ότι οι κοινές μας αποφάσεις και δράσεις θα οδηγήσουν σε πιο άμεσα αποτελέσματα.

Καλωσορίζουμε λοιπόν το blog τους!